Kurumsal

Kurumsal

Hakkimizda

Era Doğa Koruma Bilimleri ve Teknolojisi San. ve Tic. Ltd. firması, 2000 yılından beri, su, toprak ve hava rehabilitasyon projeleri için moleküler mühendislik çalışmaları yürüterek, doğa ile tam uyumlu çalışan sistemsel çözümler sunmaktadır.

Era Doğa Koruma Bilimleri firmasının amacı, bireysel ve kurumsal tüm üretim ve tüketim faaliyetlerinin doğanın rehabilitasyonuna ve yenilenmesine destek sağlayan faaliyetler haline gelmesini sağlayarak, küresel ısınmanın hızının azaltılmasına katkı sağlamak ve ekolojiden gelen ekonomiye dönüşümü tetiklemektir.

Bu amaçla Era Doğa Koruma Bilimleri, mevcut endüstri alanlarında üretim yapan firmalar ile uzun vadeli iş ortaklıkları kurarak, onlara doğa dostu ham madde ve yarı mamüller sağlayarak, mevcut ekonomi dinamiklerini koruyarak, onların üretim süreçlerinin, ürettikleri ürün ve yarı mamüllerin de doğa dostu olmasına destek olmaktadır.

İnsanların yaşam alanlarını düşük maliyetli ve güçlü doğal malzemelerle güçlendirerek, katma değerli doğal ürünleri ve hizmetleri, halen yaşadıkları köy, belde, kasaba, ilçe ve bölgelerde üretebilmelerine yardımcı olarak, ekonomik ve doğal felaketlere karşı duyulan korkuları ortadan kaldırarak, göçleri önlemek, istihdamı arttırmak ve ekoloji bilincinin toplumların tüm katmanlarında özümsenmesini sağlamak için hep birlikte çalışmalıyız.


Küresel ısınmanın hızının azaltılmasına katkı sağlayarak, ekolojiden gelen ekonomiye dönüşümü tetiklemek.

Su, toprak ve hava rehabilitasyon projeleri için, moleküler mühendislik çalışmaları yürüterek, doğa ile tam uyumlu çalışan sistemsel çözümler sunmak.

Hakkımızda