Hava Rehabilitasyon Hizmetleri

Hava Rehabilitasyon Hizmetleri

Hava rehabilitasyonu sistemleri ev ve yaşam alanları için küçük ve orta ölçeklerde, endüstriyel alanlar için ise büyük boyutlarda projelendirilerek üretilmekte ve devreye alınmaktadır. Akofer Hava Rehabilitasyon Sistemleri kapalı ortamdaki kirli havayı içine aldıktan sonra dört aşamada rehabilite etmektedir. Birinci aşamada havada bulunan inorganik bileşikler, ikinci aşamada organik bileşikler ve üçüncü aşamada mikrobiyolojik bileşikler amino asitlere indirgenerek hava hücreleri temizlenmekte ve son aşamada oksijenize adımı ile hava hücreleri oksijen olarak zenginleştirilerek ortama geri verilir. Sirkülasyon işlemi belli bir hızda kesintisiz olarak devam ederek havanın temiz kalması sağlanır.